Loading

8. Diody

Princip:ve vodivostním pásmu se elektrony a díry nekombinují
Přechod je vodivý a propouští proud. Dioda je v propustném stavu přední směr.
Pásmo bez nosičů =>přechod je nevodivý
=>dioda je v závěrném směru
V jednom směru propouští v jednom ne proto ji lze použít k usměrnění střídavého proudu na stejnosměrný proud.
Příklad napětí: např. Schottkyho dioda 0,3V, křemíková dioda 0,7V. A ve směru opačném, tedy od katody k anodě, proud teče od vyššího napětí, Schottkyho dioda 70V.

V-A charakteristika diody
VA – charakteristika diody je závislost proudu diodou na přiloženém napětí. Získáme ji proměřením diody dle obr.

Měříme nejprve v propustném směru potom otočíme polaritu napájecího zdroje a měříme charakteristiku v závěrném směru.

3nejdůležitější parametry diody:
IdMAX maximální dovolený proud v propustném směru (v katalogu IF)
UdMAX maximální závěrné napětí (v katalogu se značí URM)
UTO prahové napětí – úbytek napětí v propustném směru

Druhy diod
1) Dle materiálu
a) Křemíkové - usměrňovače
b) Germaniové – vysokofrekvenční technika
c) Selenové – dříve v rádiích dnes ve svářečkách
2) Hrotové a plošné

Hrotová dioda - wolframový nebo zlatý hrot je přitlačen pružinou k polovodivému Typu N
použití: ve vysokofrekvenční technice jako rychlá dioda
tam kde se nepřenášejí velké proudy
Plošná dioda – Kapka India se vtaví při vysoké teplotě do křemíkové destičky, přechod není bodový , ale plošný
použití: usměrňovače pro přenos velkých proudů a dokáží odvádět teplo do okolí

Zenerova dioda
Jsou to plošné křemíkové diody s velmi tenkým přechodem a typickou charakteristickou. Využívá závěrné části charakteristiky.
V pracovní oblasti dochází k Zeyerovu průrazu, který není lavinovitý a Z dioda se nepoškodí prudký nárust závěrného proudu vyvolá pouze napetrnou změnu Z napětí, takže se používá pro stabilizaci napětí.

Varikap
Speciální plošná křemíková dioda
pracuje v závěrném směru
mění kapacitu v závislosti na napětí

Fotodioda
Účinkem světelných paprsků bude diodou protékat větší proud

Letdioda
Pracuje jen v předním směru
Při průchodu proudu polovodičovým přechodem se dopadem elektronů uvolňují ze základního materiálu fotony a vzniká slabé záření různé vlnové délky.
Dělíme je na rozptylové a bodové.
Rozptylové – méně intenzivní než bodové

1 komentář:

  1. Co to je LETDIODA???? NESMYSL!! Light-Emitting-Diode - odtud LED –> dioda emitující světlo. ;)

    OdpovědětVymazat