Loading

5. Princip elektronek ( dioda, trioda, pentoda )

Je to nelineární elektronická součástka.
Elektronky jsou elektronické součástky, ve kterých se vedení elektrického proudu uskutečňuje ve vakuu prostřednictvím elektronů mezi nejméně dvěma elektrodami.
Skleněná baňka která obsahuje: elektrody, vakuum, kontakty

Princip elektronky
Princip elektronky: tepelná emise elektronů. Z rozžhavené elektrody – katody se záporným potenciálem vystupují (emitují) z povrchu
elektrony. Umístíme-li tuto elektrodu do vakua bude emise výraznější a pokud zde bude další elektroda s kladným potenciálem anoda, budou elektrony k ní přitahovány. Vznikne tak nejjednodušší elektronka- dioda.
Katodou je zde niklová trubička, která má uvnitř žhavící vlákno od katody izolované (= tzv. nepřímo žhavená katoda).

Dioda
Nejjednodušší elektronka se dvěma elektrodami: anodou A a katodou K.

Trioda
Trioda je elektronka se třemi elektrodami. Jako třetí elektroda je mezi katodu a anodu vložena drátěná síťka, která bez napětí netvoří žádnou překážku pro elektrony emitující do anody.
Tato elektroda se jmenuje řídící mřížka. Bude-li na mřížce záporné napětí vůči katodě bude však elektrony odpuzovat a anodový proud bude klesat tím víc, čím bude záporné napětí větší. Může-li takto malé napětí na mřížce řídit velký anodový proud pracuje trioda jako zesilovač.
Použití: v moderních přístrojích se místo ní začali používat již tranzistory, ale můžeme jí použít s kytarou, když ji zapojíme před zesilovač, kvůli zjemnění hudby.

Pentoda
Zavedením třech mřížek se změnila charakteristika triody, značně se zlinearizovala, má menší zkreslení a připomíná char. tranzistoru
Použití: v koncových zesilovačích pro hudebníky

Obrazovka
Je to nejpoužívanější elektronka
1) Osciloskopická
2) Televizní
a. Černobílá
b. Barevná televize

Obrazovka je elektronka, kde se emitované elektrony soustředí do úzkého paprsku, který po dopadu na stínítko vyvolá světélkování v luminoforu.
Luminofor - látka která po dopadu elektronů uvolňuje fotony
Soustava elektrod, katod a řídící mřížky se nazývá elektronová tryska a někdy se jí říká elektronové dělo.

Televizní obrazovka

Barevná obrazovka
Liší se od černobílé tím, že má masku, tři elektronové trysky a tři luminofora pro každou barvu(RGB).
Použití:
• Televizory, monitory počítačů
• Osciloskop
• Radiolokátor

Žádné komentáře:

Okomentovat