Loading

3. Cívky

Základní jednotka: henry, značka jednotky: H (prochází-li cívkou s indukčností 1 H elektrický proud 1 A, vznikne kolem cívky magnetický indukční tok 1 Wb)
Cívka je dvoupólová součástka, zhotovená vinutím závitů vodiče v jedné, či více vrstvách. Je to součástka lineární a frekvenčně závislá.
Cívkami získáváme potřebnou indukčnost – L, jednotka indukčnosti je 1H (Henry), čím více závitů cívka obsahuje, tím má větší indukčnost.
Odpor kladený cívkou střídavému proudu se nazývá impedance Z.
[Ω] kde induktivní reactance [Ω]

Druhy cívek
Bez jádra
1) Samonosné
2) Vinuté na kostře
a. Závit vedle závitu
b. Křížové
c. „Na divoko“
3) Vysokofrekvenční cívky vinuté z vf

S jádrem
1)
2) EI plechy,M
3) C plechy
4) Toroidní
5) Hrníčková feritová jádra
a. Se vzduchovou mezerou AL=200
b. Bez vzduch.mezery AL=2000
Cívky s jádrem mají vetší indukčnost, vysouváním jádra lze L měnit asi o 5-10%

Použití cívek
• Transformátory
• Tlumivky
• Filtry
• Rezonanční obvody, atd.

Hrníčková feritová jádra
- na feritovém hrníčku je uvedená konstanta AL potřebná k výpočtu indukčnosti nebo počtu závitů
- k upevnění na tištěný spoj nepoužívejte nikdy železný šroub
[mH]
konst [ ]

Náhradní schéma cívky

Jakost cívky:

Fázorový diagram

Žádné komentáře:

Okomentovat