Loading

1. Rezistory

Rezistor,odpor-pasivní elektronická součástka. Občas se zahřívá Pj=U . I
Je to lineární součástka frekvenčně nezávislá.
El. odpor materiálu je dán délkou, průřezem a druhem materiálu.

[; Ωm, m, m2 ]
ρ [Ωm]…měrný odpor, např. Cu má ρ = 1,7*10-8 Ωm,
Al má ρ = 3*10-8 Ωm, Fe má ρ = 13*10-8 Ωm
l[m]… délka materiálu (vodiče)
S[m2]… kolmý průřez vodiče
Druhy rezistorů-------Drátové
-------Vrstvové-------Uhlíkové
-------Metalizované

Parametry odporů:
1) Ohmická hodnota – jmenovitá hodnota
2) Tolerance – procenta ±20%, ±10%, ±5%, ±2%, ±1%, ±0,5%
3) Zatížitelnost [W] PJ=R*I2 1,2,6,10 M, K, J, G, D, E
Tolerance souvisí s výrobní řadou
Jak se mění odpor s teplotou závisí na vzorci RS=R20*(1+αΔt)

Značení odporů
Číselné označení 2K2 3M3 1J2=1,2
1R2=1,2
Číselný kód; U SMD 332 dvojka je násobitel-počet nul

Barevné proužky ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν

Barva 1.pruh 2.pruh 3.pruh Násobitel Tolerance Tepl.koeficient Spolehlivost
Černá 0 0 0 x10^0 ±1%(F) 1%
Hnědá 1 1 1 x10^1 ±2%(G) 100ppm 0,10%
Červená 2 2 2 x10^2 50ppm 0,01%
Oranžová 3 3 3 x10^3 15ppm 0,001%
Žlutá 4 4 4 x10^4 25ppm
Zelená 5 5 5 x10^5 ±0,5%(D)
Modrá 6 6 6 x10^6 ±0,25%(C) 10ppm
Fialová 7 7 7 x10^7 ±0,1%(B) 5ppm
Šedá 8 8 8 x10^8 ±0,05%(A)
Bílá 9 9 9 x10^9 1ppm
Zlatá x0,1 ±5%(J)
Stříbrná x0,01 ±10%(K)
Žádná ±20%(M)

Hodnota 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0
Znak A B C D E F G H J K L M
Hodnota 3,3 3,6 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,2 6,8 7,5 8,2 9,1
Znak N P Q R S T U V W X Y Z
pruh A je první platná číslice hodnoty odporu v ohmech
pruh B je druhá platná číslice hodnoty odporu
pruh C desítkový násobitel
pruh D pokud je uvedena, znamená toleranci (pokud chybí je tolerance 20%)

Přesné odpory mají pět proužků, první tři proužky určují hodnotu, čtvrtý pruh se používá pro násobitel a pátý pro toleranci. U některých odporů může být zcela vpravo ještě šestý pruh definující tepelný koeficient odporu, tento pruh je výrazně širší.

1 komentář: