Loading

9. Tranzistory

Dělíme je na :
• Bipolární tranzistory – využívají oba druhy nosičů elektrického náboje tj. elektronů i děr
• Unipolární tranzistory – využívají buďto jen elektronů, nebo jen děr
Tranzistor si můžeme představit asi takto
Dvě diody k sobě náhradní schéma tranzistoru = > nefunkční

Tranzistor je téměř zavřený tranzistor se otevírá
Malými změnami napětí mezi bází a Editorem lze podstatně měnit průtok elektronů mezi editorem a kolektorem a tím řídit mnohem větší tzv. kolektorový proud jehož zdrojem je napětí UKE
Tranzistor pracuje jako zesilovač
Proudové zesílení tranzistoru

Dvojice stejných tranzistorů opačné polarity PNP a NPN nazýváme komplementární neboli doplňkové tranzistory.
Základní zapojení tranzistorů

Tranzistor má tři druhy zapojení

SE(se společným emitorem) SB SK
Tranzistor jako zesilovač
Oba napájecí zdroje v zapojení dle obr. Tj. UBE a UKE lze v praktickém zapojení nahradit zdrojem UKK z něhož jsou kolektor a báze napojeny pomocí vypočítaných rezistorů RK a RB

VA Charakteristika
Tranzistor jako čtyřpól má charakteristiku ve 4 kvadrantech

Výstupní
Převodní char | IB=max char.
| IB=4mA
| IB=3mA
| IB=2mA
| IB=1mA
| IB=0mA
_____________________________ |__________________________

Vstupní |
char. | zpětně převodní char.
|
Nejdůležitější je výstupní proměřuje se při různých proudech do báze.
Tranzistor jako spínač

Uzavřený tranzistor Malým kladným napětím Malým záporným napětím
Se tranzistor NPN otevře se tranzistor PNP otevře

Značení tranzistorů
• Evropské BC168A
• Mimoevropské 2N2218IA (nulový srovnávací katalog)

První písmeno
A, G – germaniové
B, K – křemík

Druhé písmeno
C – nízkofrekvenční (až 20kHz)
D –nízkofrekvenční, výkonový
F – vysokofrekvenční (nad 20kHz)
L – vysokofrekvenční, výkonový
S, U – spínací

Mimoevropské:
2N2218/A
2CA…., 2SB….apod.
Nutný je srovnávací katalog

Parametry tranzistorů:
UCE = max napětí C, E
IC = kolektorový max. proud kolektorem
PTOT = výkonová ztráta ( UCE * IC [W] )
Výkonová ztráta musí být nižší než katalogová hodnota, jinak se tranzistor přehřeje a zničí teplem.

Výhody tranzistoru:
nepotřebují žhavení
čím dál menší rozměry
větší životnost
velká otřesuvzdornost

Nevýhody tranzistoru:
tepelná závislost
náchylné na přepětí
mají zbytkový proud
choulostivé na rad. Záření

Žádné komentáře:

Okomentovat