Loading

10. Tyristory

Polovodičová součástka, má 4vrstvy P, N a 3 přechody.

A – anoda
K – katoda
G – řídící elektroda ( Gate )


Tyristor neboli řízený usměrňovač je někdy nazýván triodinovým tyristorem není-li na G napětí tyristorem proud neteče, přivedeme-li napětí sepne a drží napětí
Náhradní schéma tranzistoru
princip sepnutí tranzistoru:
1) V okamžiku přivedení řídícího impulsu musí být tyristor v blokovacím stavu
2) Proud IG musí být dostatečnou amplitudou
3) Proud IG musí mít dostatečnou šířku, aby propustný proud IA dosáhl alespoň IL (přídržný proud) hodnotu

Propustná
| část

| blokovací
_____________________________ |________________________________
Závěrná část

Podmínky rozepnutí: ve stejnosměrném proudu pokud držíme musíme rozpojit obvod

Ve střídavých proudech
1) Propustný proud musí změnit směr a projít do závěrného směru, sám se vypne
2) Na tyristoru musí být po určitou dobu záporné napětí
Používá se ke spínání spotřebičů, jak ve střídavých, tak ve stejnosměrných.

TYPY: Klasický
Vypínací tyristor ( záporným impulsem se vypíná )
Zpětně propustný tyristor
Fototyristor ( ke spínání silových tyristorů světlem )
Parametry tyristoru:
• URRM – maximální opakovaný napětí v závěrném směru
• IT ( RMS ) – max proud v předním směru
• P – ztrátový výkon

PODMÍNKY SEPNUTÍ TYRISTORU
1) v okamžiku přivedení řídícího impulsu musí být tyristor v blokovacím stavu
2) IG musí mít dostatečnou amplitudu
3) IG musí mít dostatečnou šířku, aby propustný prou dosáhl alespoň úroveň IL (přídržný)
4) I bez přivedeného IG, překročením UBO

PODMÍNKY VYPNUTÍ TYRISTORU
1) Propustný proud musí změnit směr a projít nulou do závěrného směru
2) na tyristoru musí být po určitou dobu závěrné napětí

SPECIÁLNÍ TYPY TYRISTORŮ
• zpětně propustný tyristor
• fototyristor - slouží ke spínání silových tyristorů světlem
• vypínací tyristor – záporným proudem je vypnut

Žádné komentáře:

Okomentovat