Loading

7. Termistory, fotočlánek, fotoodpor, variátor, Hallův článek

Stačí zahřát, posvítit, elektrické pole, magnetické pole.

Termistor
Je to součástka s vlastní vodivostí a bez přechodu. Odpor závislý na teplotě.
!!POZOR!! na tepelnou zatížitelnost např. 450mW
Pozitivní – pozistory PT
POUŽITÍ: požární hlásiče, teplotní čidla, teplotní snímače
Fotoodpor (fotorezistor)
Mění svůj odpor působením světla. Od fotodiod se liší tím že pracují nezávisle na směru proudu. Pči rychlém přechodu do tmy se odpor mění se zpožděním.

Fotočlánek
Přeměňuje světelnou energii přímo na elektrickou.

Varistor
Odpor závislý na přiloženém napětí. Vzhledem podobný keramickým kondenzátorům. Určen k ochraně elektronických součástek v obvodech kde může dojít k přepětí. Zenerova dioda reaguje pomaleji než varistor, protože má parazitní indukčnost.
Výhody:reaguje rychleji než Zeyerova dioda
Malý zbytkový proud
VA-charakteristika varistoru

Hallův článek
Pokud je umístěn jednou osou kolmo k magnetickému poli B a na delší kolmou osu přivádíme ss proud I, pak na poslední kolmé ose se objeví Hallovo napětí, které je úměrné magnetickému poli B a ss proudu I.
RH - Hallova materiálová konstanta [m3*C-1]

Žádné komentáře:

Okomentovat