Loading

2. Kondenzátory

Je to pasivní frekvenčně závislá součástka. Základní vlastností pro hodnocení kondenzátoru je jeho elektrická kapacita, technicky je kondenzátor určen maximálním povoleným napětím, druhem dielektrika a provedením vývodů (axiální, radiální, bezvývodový).
Jsou většinou složené ze dvou elektrodových desek.

[F; Fm-1, m2, m] kde ε = εo * εr
ε - permitivita, εo – permitivita vakua 8,85*10-12 F/m,
εr – poměrná permitivita je bezrozměrná
S – plocha elektrod [m2], d – vzdálenost mezi elektrodami [m]

Princip činnosti:
elektrolytický
kondenzátor
Nepracuje ve stejnosměrném proudu pracuje jen ve střídavém.
Nezanedbatelný je také jeho vzoreček pro kapacitní reaktanci.
[Ω]

Druhy kondenzátorů
1) S papírovým dielektrikem (svitkové)
2) Z metalizovaného papíru (MP) odolný proti průrazu při zkratu se odpaří hliníková fólie odejme teplo uhlík nevznikne
3) S plastovou fólií (polystyren)
4) Slídové – pro obvody s vysokou frekvencí => mají malé ztráty
5) Elektrolytické kondenzátory

Ztráty kondenzátoru

Jsou způsobeny:
• Dielektrickou histerézí tj. odporem dielektrika při polarizaci
• Svodem dielektrika (jsou jen u elektrolyt. kondenzátorů)
• Činným odporem elektrod (zanedbatelné)
Způsobují zahřátí dielektrika, u hodně namáhaných napětím=>chlazení

Fázorový diagram
tgδ =ωCSRS= Jakost

Ztrátový úhel

Graf nabíjení kondenzátoru

Značení kondenzátorů
1) Číslem 22(pF)
3,3(nF-nano)
320μF
270pF
1mF

2) M1= 0,1MpF 106*10-12=10-6F=10ηF(mikro)
1G=1GpF 109*10-12F=10-3F=10mF
10K=10KpF 103*10-12F=10-9F=10nF

3) Kódem 332 => 3300pF = 3n3 = 3,3nF
∟počet nul

Žádné komentáře:

Okomentovat