Loading

6. Princip polovodičů

Rozdělení látek:
• Vodiče – dobře vodí el. proud
• Nevodiče – dielektrikum, izolanty, nevodí el. proud
• Polovodiče – vodí el. Proud za určitých podmínek (působením teploty, světla, elektrického nebo magnetického pole)
Si, Ge, Se – jsou 4mocné látky => 4valenční elektrony

Vodivost polovodičů:
• Vlastní vodivost
• Nevlastní vodivost

Vnitřní struktura atomu
Kolem kladného jádra obíhají 4 valenční elektrony, které mají dvě funkce
1) Mohou působit jako, jakési lepidlo, které udržují atomy v krystalu
2) Valenční el. mohou opustit vazbu s jádrem a svým pohybem vyvolat el. proud

Vlastní vodivost polovodiče
Teplota, tlak, světlo, nebo elektromagnetické pole vytrhne elektron a způsobí elektrický proud. Po vytržení elektronu vzniká kladná díra. Vede-li elektrický proud elektron, mluvíme o elektronové vodivosti. Do vzniklé díry může spadnout další elektron, který způsobil vznik jiné díry. Takovýto pohyb děr nazýváme děrová vodivost. Spadnutí elektronu do díry nazýváme rekombinace a naopak vytrhnutí elektronu nazýváme generace páru.

Nevlastní vodivost polovodičů
Vložíme-li do krystalu germania(Ge) atom arsenu (As), který má 5 valenčních elektronů, vznikne po zavazbení do krystalové mříže jeden volný elektron, neboť se nemá s kým sloučit, je pro vazbu přebytečný a proto volný.

Žádné komentáře:

Okomentovat